• Piłkoszalony

  Polska piłka nożna i ja: bilans życia.
 • Kto tu jest Niemcem?

  Ljuba, Perse i Mehmet żyją i pracują w Niemczech, bo tak wyszło. Są obywatelami Niemiec, ale nie czują się Niemcami.
 • Niemieckie media - Kupieni dziennikarze

  “Kupieni dziennikarze. Jak niemieccy politycy, tajne służby i finansiści wpływają na media w Niemczech” - książka Udo Ulfkotte miała od 2014 roku już 6 wydań.
 • BANKSTERZY

  Banksterzy to tacy ludzie, którzy oferują parasol, kiedy świeci słońce. Ale jak tylko zacznie kropić, to ten parasol zabierają.
 • Riese mroczny olbrzym

  Góry Sowie są górami tajemnic. Znajduje się tam wiele kompleksów podziemnych korytarzy i hal. Co chcieli w nich umieścić hitlerowcy? Fabrykę broni rakietowej czy centra badawcze nad bronią atomową lub kwaterę główną samego Hitlera?
 • Pamiętniki Hitlera - Fałszerstwo stulecia!

  Spokojnie przyjąłem karę za własną głupotę, bo dałem się nabrać fałszerzowi Konradowi Kujauowi. Wkurzało mnie tylko podłe zachowanie redakcji i kierownictwa wydawnictwa, dla których przez 30 lat ryzykowałem zdrowie i życie — mówi Gerd Heidemann.
 • Alternatywa dla Niemiec

  Opinie, które jeszcze 10 czy 20 lat temu można było wyrażać bez problemów, w dzisiejszych czasach szybko są odrzucane jako populistyczne, radykalne, bez serca, niemoralne, itp. - mówi Frauke Petry.

Uniknij podwójnego opodatkowania!

Podatnicy, którzy pracowali za granicą, mieli w zeszłym roku roku dużo problemów z rozliczeniem uzyskanych tam dochodów w Polsce. Nie potrafili wybrać odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania, a także prawidłowo obliczyć podatku. W tym roku może być jeszcze trudniej.

Generalna zasada - tam gdzie zamieszkanie

Opodatkowanie dochodów z zagranicy i ustalenie, gdzie będzie płacony podatek, zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prawo do opodatkowania również wynika z umowy. Podstawową zasadą opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą jest opodatkowanie tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania. Rzadko zdarzają się sytuacje, aby dochód był opodatkowany tylko i wyłącznie u źródła, a więc w państwie, w którym się zarabia.

Zazwyczaj to państwo rezydencji - w naszym przypadku będzie to Polska - zachowuje prawo do opodatkowania dochodu albo też prawo do rozliczenia tego dochodu z uwzględnieniem podatku zapłaconego za granicą - oczywiście po to, aby podatnik nie był opodatkowany dwa razy. Generalnie zasada jest taka - mieszkasz w Polsce rozliczasz się w Polsce. Niestety, niewiele osób wie, że po powrocie z zagranicy musi uzyskane tam dochody wykazać w zeznaniu rocznym.

Najczęstsze błędy

Najczęstszymi błędami popełnianymi przez podatników w zeszłym roku były: nieprawidłowe obliczenie dochodu, o który zwiększana jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej, wykazywanie jako koszt uzyskania przychodu dochodów stanowiących równowartość zwolnionych diet, błędne przeliczanie dochodów otrzymanych w walutach obcych.

Również urzędy mają pewne problemy z prawidłowym weryfikowaniem zeznań, w których wykazano dochody zagraniczne. Najpoważniejszym problemem, z jakim spotykają się urzędy skarbowe przy obsłudze podatników, którzy osiągnęli dochody za granicą - jest brak aktualnych, oficjalnych informacji o wysokości tych dochodów. W licznych przypadkach tego rodzaju informacje przekazywane są do Polski z dużym, niekiedy nawet trzyletnim opóźnieniem, co w sposób oczywisty utrudnia weryfikację złożonych przez te osoby rocznych zeznań podatkowych.

Skomplikowane przepisy

Akcesja do UE otworzyła nowe możliwości podejmowania przez Polaków legalnej pracy, po załatwieniu niezbyt skomplikowanych formalności. Skutkiem tego są problemy z rozliczaniem uzyskanego dochodu, które wcześniej nie były tak powszechne. Podstawowa trudność z rozliczaniem takich dochodów w kraju wynika z konieczności znajomości właściwej umowy międzynarodowej, zawartej przez Polskę, regulującej unikanie podwójnego opodatkowania. Przeciętny obywatel naszego kraju ma bardzo ograniczony dostęp do treści takiej umowy, a przede wszystkim do właściwego jej zrozumienia. Obecnie istniejące broszury informacyjne, przygotowane przez Ministerstwo Finansów bardzo lakonicznie opisują powyższą problematykę. Rozwiązaniem tego problemu może być właściwa kampania informacyjna przygotowana przez służby podatkowe, która szczegółowo pokaże zasady i sposób rozliczania się z tego rodzaju dochodów.

Teraz podatnik musi nie tylko posiadać wiedzę na temat przepisów znajdujących się w polskiej ustawie o PIT, ale również w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, zawartej z krajem, w którym polski podatnik wykonuje pracę. Dla przeciętnego podatnika, który z podatkami ma przede wszystkim (a niekiedy wyłącznie) kontakt podczas sporządzania zeznania rocznego, problematyka w tym zakresie jest na tyle skomplikowana, że ma prawo nie posiadać w tym zakresie stosownej wiedzy.

Źródło: REGION Europy nr14